Nowości


22.05.2007

26 kwietnia 2007 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Skuteczna kontrola finansowania polityki”. Na konferencji przedstawiliśmy zagraniczne rozwiązania dotyczące finansowania partii i kampanii wyborczych — zwłaszcza w państwach, w których partie polityczne finansowane są ze źródeł publicznych. Istotnym elementem naszej konferencji było przedstawienie propozycji zmian polskich przepisów dotyczących kontroli i nadzoru nad kampaniami wyborczymi, szczególnie nad kampanią prezydencką.


20.04.2007

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicznych serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Skuteczna kontrola finansowania polityki”, która odbędzie się 26 kwietnia 2007 r. (początek godz. 11.00) w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa.
[więcej]


15.11.2006

W październiku br. kilka osób, które pracowały przy raporcie końcowym z projektu monitoringu zostało wezwanych przez prokuraturę na przesłuchanie w związku z tzw. aferą billboardową.


03.11.2006

Dnia 27 października 2006 wysłaliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej pismo ustosunkowujące się do odpowiedzi PKW na nasze zastrzeżenia do sprawozdań komitetów wyborczych.


19.09.2006

Dnia 31 sierpnia 2006, po ponad 200 dniach oczekiwania (przy 60 dniowym terminie ustawowym), otrzymaliśmy od Państwowej Komisji Wyborczej odpowiedź na nasze zastrzeżenia do sprawozdań wyborczych 4 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP.


12.09.2006

Publikujemy korespondencję pomiędzy kancelarią „R. Smoktunowicz. Firma Prawnicza” sp. k. a Programem Przeciw Korupcji związaną z wymienioną w naszym raporcie końcowym (na str. 63) firmą "8 Studio Warszawa".


13.06.2006

Fundacja im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicznych wydały oświadczenie w sprawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 dotyczących sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach prezydenckich.


19.05.2006

Dzisiaj przedstawiliśmy raport podsumowujący monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.

Raport przedstawia analizę sprawozdań wyborczych i materiałów zebranych w trakcie trwania prezydenckiej kampanii wyborczej. Omówiono w nim szczegółowo dochody komitetów wyborczych, wydatki na kampanię wyborczą, rolę Państwowej Komisji Wyborczej i podejmowane przez nią działania.

Zapraszamy do lektury do działu Raporty.


10.05.2006

19 maja 2005 (piątek) o godzinie 11.00 w siedzibie Fundacji Batorego odbędzie się konferencja zorganizowana przez Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicznych, podczas której zaprezentowany zostanie raport podsumowujący monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.


15.02.2006

W dniach 7 lutego i 9 lutego br Program Przeciw Korupcji, powołując się na art. 87h ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżenia do sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP. Ze względu na krótki termin ustawowy składania zastrzeżeń trwający tylko 7 dni, Program Przeciw Korupcji zgłosił zastrzeżenia do sprawozdań jedynie 4 kandydatów na prezydenta RP: Włodzimierza Cimoszewicza, Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Leppera i Donalda Tuska.


13.12.2005

Dzisiaj przestawiliśmy 2 część raportu uwzględniającego wszystkie wydatki poczynione przez kandydatów w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. Zapraszamy do lektury do działu Raporty.


15.11.2005

W dniu 13 grudnia br. (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się w Fundacji im. Stefana Batorego (sala im. Jerzego Turowicza) konferencja prasowa, podczas której zostanie przestawiony raport uwzględniający wszystkie wydatki poczynione przez kandydatów w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej.


28.10.2005

Otrzymaliśmy list od pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydatki na Prezydenta RP Henryki Bochniarz wskazujący błędy w naszym raporcie opublikowanym 14 października 2005. Poniżej zamieszczamy naszą odpowiedź. Jednocześnie informujemy, że kampania outdoorowa KW Henryki Bochniarz rozpoczęła się po rejestracji jej Komitetu Wyborczego.

Zał:
List Komitetu Wyborczego Henryki Bochniarz [PDF 97kB]
Odpowiedź Programu Przeciw Korupcji [PDF 90kB]


19.10.2005

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego zaprotestestował przeciwko podawaniu w Programie Trzecim PR nieprawdziwych informacji przez przedstawiciela sztabu wyborczego Donalda Tuska. Z dwukrotnie powtarzanej przez posła Mirosława Drzewieckigo informacji wynikało, że przedstawiciel Programu nie dołożył starań aby spotkać się z przedstawicielem ich sztabu i sugerował, iż ważniejszy od pracy nad projektem był dla niego wyjazd na urlop.

Zał:
List do pana Mirosława Drzewieckiego [PDF 54kB]


14.10.2005

Dzisiaj przestawiliśmy raport podsumowujący monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w I turze wyborów. Zapraszamy do lektury do działu Raport.


12.10.2005

W dniu 14 października br. (piątek) o godz. 12.30 odbędzie się w Fundacji im. Stefana Batorego (sala im. Jerzego Turowicza) konferencja prasowa, podczas której zostanie przestawiony raport podsumowujący I turę monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.

W raporcie zostanie podsumowany I etap monitoringu obecnej kampanii prezydenckiej, prowadzony od marca do 7 października br.

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych prowadzi projekt monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Celem raportu jest poinformowanie opinii publicznej o łamaniu obecnie obowiązujących przepisów jak też wskazanie nowych zagrożeń korupcyjnych.

Informacje o projekcie można znaleźć na prezydent2005.monitoringwyborow.pl. Raport będzie dostępny na stronie w piątek, 14 października.


27.09.2005

Informujemy, że z dniem 27 września 2005 pan Łukasz Denys oraz Stowarzyszenie Przejrzysta Opolszczyzna przestają być uczestnikami projektu "Monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej" z powodu zasiadania przez pana Łukasza Denysa, przewodniczącego Stowarzyszenia, w Opolskim Zarządzie Regionalnym jednej z partii.


29.08.2005

26 sierpnia po 2 godzinach od wysłania do mediów informacji o braku odpowiedzi komitetów wyborczych na nasz apel, otrzymaliśmy pierwszą odpowiedź — od Komitetu Wyborczego Donalda Tuska. Kandydat ten nie będzie wykorzystywał "cegiełek" do finansowania swojej kampanii, a jego oświadczenie majątkowe dostępne jest na stronie internetowej Sejmu RP.


26.08.2005

Do dnia 26 sierpnia 2005 mimo wielokrotnych próśb żaden komitet wyborczy nie odpowiedział na nasz apel, z którym występowaliśmy od 24 czerwca 2005 do kolejno rejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów.

Informacja prasowa


28.06.2005

24 czerwca 2005 Program Przeciw Korupcji wystąpił do zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP z apelem o deklarację niewykorzystywania w finansowaniu obecnej kampanii wyborczej tzw. cegiełek oraz o ujawnienie oświadczeń majątkowych kandydatów na Prezydenta RP.


05-04.06.2005

W dniach 4-5 czerwca 2005 w Konstancinie k/Warszawy odbyło się szkolenie dla wolontariuszy biorących udział w projekcie monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.


03.06.2005

3 czerwca 2005 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego wraz z Instytutem Spraw Publicznych zorganizował konferencję Czyste wybory — czyste życie publiczne, otwierającą projekt monitoringu finansowania kampanii prezydenckiej. Podczas konferencji został poruszony problem zalet i wad obowiązujących regulacji prawnych oraz praktyki finansowania kampanii prezydenckiej w Polsce.

W dyskusji wzięli udział: prof. Marek Chmaj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Krzysztof Lorentz (Zespół Prawny i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego), dr Marcin Walecki (ekspert Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Stefana Batorego), red. Dominika Wielowieyska (Gazeta Wyborcza).

Zapis wystąpień