Zasady i wskazówki dla lokalnych obserwatorów imprez wyborczych

Opracowany przez Aliancia Fair Play, Słowacja i dostosowany przez Fundację im. Stefana Batorego

Obserwator powinien:

Osoba odpowiedzialna za kontakty raz na dwa tygodnie (po I turze wyborów raz na tydzień) przesyła do Fundacji im. Stefana Batorego wypełnione kwestionariusze z obserwowanych imprez wraz z krótkim dodatkowym raportem opisującym najważniejsze aspekty imprez, które były obserwowane. Kopie tych dokumentów zostawia u siebie.