Opis projektu

Sposób finansowania działalności partii politycznych i kampanii wyborczych jest kluczem do ograniczenia korupcji politycznej. Partie, przyjmując — często w sposób niejawny — znaczące darowizny od grup nacisku czy firm, zaciągają zobowiązania, które w trakcie trwania kadencji spłacając tworząc prawo, czy wydając decyzje faworyzujące darczyńców kosztem społeczeństwa. Choć od 2000 roku obowiązuje w Polsce dość rygorystyczne prawo dotyczące finansowania kampanii wyborczych, to w debacie publicznej przeważają opinie, iż prawo to jest łamane. Pojawiają się propozycje, że należy je radykalnie zmienić, powracając do rozwiązań krytykowanych pod koniec lat 90., np. do zezwolenia na finansowanie działalności politycznej przez biznes i grupy interesów.

Celem monitoringu była kontrola źródeł finansowania i wydatków komitetów wyborczych kandydatów ubiegających się o fotel Prezydenta RP w wyborach 2005 roku. W ramach projektu przeprowadzona została analiza darowizn, zbiórek publicznych oraz wydatków komitetów na kampanię medialną, materiały propagandowe i festyny wyborcze. Po wyborach przebadane zostały sprawozdania finansowe przekazane przez komitety Państwowej Komisji Wyborczej. Monitoring prowadziła Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych i z udziałem 25 zespołów przeszkolonych wolontariuszy monitorujących lokalne kampanie medialne oraz spotkania wyborcze kandydatów.

W maju 2006 przedstawiliśmy raport podsumowujący nasze działania (Wybory prezydenckie 2005 — monitoring finansów wyborczych). Stał się on punktem wyjścia dla naszych działań mających na celu nowelizację prawa w zakresie finansowania kampanii wyborczych.


Więcej informacji o projekcie udziela:
Adam Sawicki
koordynator projektu monitoringu
tel. 22 536 02 07
asawicki@batory.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa