Zaproszenie

Warszawa, 16 kwietnia 2007 r.

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicznych serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Skuteczna kontrola finansowania polityki”, która odbędzie się 26 kwietnia 2007 r. (początek godz. 11.00) w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a.

Na konferencji pragniemy przedstawić zagraniczne rozwiązania dotyczące finansowania partii i kampanii wyborczych — zwłaszcza w państwach, w których partie polityczne finansowane są ze źródeł publicznych. Istotnym elementem naszej konferencji będzie również przedstawienie propozycji zmian polskich przepisów dotyczących kontroli i nadzoru nad kampaniami wyborczymi, szczególnie nad kampanią prezydencką.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 kwietnia br. pod nr telefonu (22) 536 02 07 lub e-mail asawicki@batory.org.pl.


Program konferencji:

11.00-12.30 Część I

Wolfgang Rau, Sekretarz Generalny GRECO
Finansowanie partii politycznych i kampanii wyborczych — przejrzystość i wymogi nadzoru w świetle Rekomendacji Rady Europy Rec(2003)4 o Wspólnych Zasadach Walki z Korupcją w Finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych.

Marcin Walecki, Uniwersytet Europejski we Florencji
Finansowanie partii politycznych i kampanii wyborczych oraz mechanizmy kontrolne — przegląd rozwiązań zagranicznych.

Karl-Heinz Nassmacher, Uniwersytet w Oldenburgu
Finansowanie partii politycznych i kampanii wyborczych w Niemczech oraz mechanizmy kontrolne.

Yves-Marie Doublet, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Zgromadzenia Narodowego
Finansowanie partii politycznych i kampanii wyborczych we Francji oraz mechanizmy kontrolne.

12.30-13.00 Przerwa

13.00-15.30 Część II

Marcin Walecki, Uniwersytet Europejski we Florencji
Finansowanie partii politycznych i kampanii wyborczych w Polsce oraz mechanizmy kontrolne.

Adam Sawicki, Program Przeciw Korupcji, Fundacja im. Stefana Batorego
Nieprawidłowości w finansowaniu prezydenckiej kampanii wyborczej w 2005 r. — najważniejsze wnioski z projektu monitoringu.

Jarosław Zbieranek, Instytut Spraw Publicznych
Propozycje zmian Fundacji im. Stefana Batorego i Instytutu Spraw Publicznych w regulacjach dotyczących finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.

Opinie przedstawicieli partii politycznych nt. propozycji zmian w regulacjach dotyczących finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej — zaproszenia przyjęli: Małgorzata Sadurska (PiS), Julia Pitera (PO) i Witold Gintowt-Dziewiałtowski (SLD)

Dyskusja końcowa