Zasady postępowania współpracownika projektu monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej

  1. Współpracownik nie może być aktywnym działaczem partii politycznej; kandydować w tegorocznych wyborach prezydenckich lub parlamentarnych. Nie może być także członkiem lub współpracownikiem jakiegokolwiek komitetu wyborczego.
  2. Współpracownik w trakcie realizacji projektu współpracuje na zasadach partnerstwa ze wszystkimi komitetami wyborczymi.
  3. Współpracownik działa na zasadach wolontariatu i nie przyjmuje wynagrodzenia.
  4. W sytuacjach oficjalnych przedstawia się jako współpracownik projektu monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych.
  5. Współpracownik projektu posługuje się materiałami przygotowanymi przez Program Przeciw Korupcji.
  6. Kontakty z mediami w sytuacjach wychodzących poza szczebel lokalny prowadzi Fundacja im. Stefana Batorego.

Lista miejscowości uczestniczących w projekcie monitoringu: